ELEVERS TILLGÅNG TILL LÄROMEDEL ÄR SÄKRAD

Vi gjorde det! Tillsammans säkrade vi elevers rätt till läromedel. Den 19 december 2023 klubbade riksdagen igenom en ändring i skollagen med syftet att stärka elevers tillgång till läromedel. En ändring som välkomnas av Läromedelsförfattarna. Stort tack alla 9923 personer som valde att skriva under vårt upprop, tillsammans har vi skapat en förändring!

Går du i skolan ska du ha läromedel, det säger sig självt. Men så är det inte. De flesta lärare kan inte köpa in det de behöver och eleverna hänvisas till sökmotorer och kopierade papper som vittrar sönder längst ner i väskan. Det här är fel. Men nu har vi sett till att barnen får rätt. Rätt till läromedel.

Följ vårt arbete för rätten till läromedel

Vi som ligger bakom den här kampanjen är Läromedelsförfattarna, en medlemsdriven intresseorganisation för författare av läromedel och kurslitteratur. Vår vision är ett kunskapsorienterat samhälle där läromedel av hög kvalitet för alla är en självklarhet.

Att elevers rätt till läromedel skrivs in i skollagen är ett viktigt steg i rätt riktning, men det finns mycket kvar att göra. Lärares inflytande över läromedelsinköp behöver garanteras genom en skrivning i läroplanerna och det måste skapas offentlig statistik över skolors läromedelsinköp. Följ oss i sociala medier för att följa vårt fortsatta arbete för ett kunskapsorienteratsamhälle.
Vill du veta mer? Läs om vårt arbete i frågan >

Här kommer en läxa till Sveriges politiker.

Sveriges lärare larmar: De kan inte köpa in de läromedel de behöver. De har förlorat sitt viktigaste arbetsredskap och eleverna har förlorat nycklarna till kunskap.

Dessutom är skillnaderna i resurser mellan kommunerna gigantisk. Det är kort uttryckt en orättvis situation i många svenska skolor. Så här kan det inte vara. Så hur blev det så här?

Sveriges skollag säger inget om elevers rätt till läromedel. Läroplanerna säger inget om lärares inflytande över val av läromedel. Skolor har ingen skyldighet att föra statistik på sina läromedelsinköp.

Vårt budskap till Sveriges politiker är enkelt: säkra lärares och elevers rätt till läromedel och gör det nu, för det är illa. Hur illa? Varsågod, här följer en kort lektion i hur det är ställt i den svenska skolan. Håll i dig.

Bara en av tio lärare kan köpa in de läromedel de behöver.

”Min rektor sa att vi fick välja mellan att bjuda eleverna på glass på avslutningen eller att få läromedel till hösten.”

Lärare

Får ditt barn bra läromedel? Det beror på var du bor.

Grästorp
322
kr
Göteborg
2049
kr
Göteborg investerar över 500% mer i läromedel per elev än Grästorp. Siffrorna visar kostnaden per elev och år för läromedel (2021).

”Läromedel är den största anledningen till att jag överhuvudtaget lär mig något i skolan.”

Elev, 16 år

Jämfört med våra grannar är Sverige sämst i klassen.

Sverige
859 kr
Finland
1 328 kr
Norge
1 641 kr
Norge investerar nästan 100% mer i läromedel per elev än Sverige. Siffrorna visar kostnaden per elev och år för läromedel (2021).

”Läromedel är en kunskapskälla som är kvalitetsgranskad.”

Förälder